Další důležitá upozornění pro členy MS BRNO.


Bez platného rybářského lístku a prokazatelně včas odevzdané povolenky k lovu, včetně sumáře úlovků za rok 2016, nebude možné vydat povolenky k lovu ryb na rok 2017. Povolenku k lovu ryb a řádně vyplněný sumář za rok 2016 /sumář je ke stažení na internetových stránkách mrsbrno5/ odevzdávejte v termínech výdejů do 15. Ledna.

Každý rok začátkem prázdnin ,pořádáme DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR Informace o termínu tábora získáte na naší webové stránce www.mrsbrno5.cz nebo u Ing. Tomáše Opravila na tel. 728 729 071.

Splnění brigádnické povinnosti za rok 2017 má náš člen možnost splnit po celý rok na našich místních skupinách - po dohodě s vedoucím brigád na MS. Čtěte také informace na našich webových stránkách.

Kontakt do Židlochovic/výdej povolenek/na MS – tel:721 782 965/ostatní info tel: 702 862 433

Kontakt do Opatovic/ výdej povolenek/ na MS – tel:608 832 060/ostatní info tel: 724 904 696

Kontakt do Syrovic/ výdej povolenek/ na MS - tel:734 729 739/ostatní info tel: 777 736 237

Kontakt do Brna/výdej povolenek/ na MS-tel:777 840 544/ostatní info tel: 608 832 060

Termíny výdejů povolenek v kanceláři MRS z.s., p.s.MO BRNO 5, Plotní 26, 602 00, Brno: Leden a Únor úterý a čtvrtek od 10 do 18 hodin Březen úterý a čtvrtek od 13 do 18 hodin Duben úterý od 15 do 18 hodin Květen až Říjen úterý od 15 do 18 hodin /Každé druhé a čtvrté úterý v měsíci/ Prosinec 2016 výdeje na rok 2017 dne 13,20,27 od 15 do 18 hod.

Pokud budete platit na poště složenkou tak plaťte vkladovou složenkou na účet PS . ČÚ – 267824279/0300 Na PS nelze platit platební kartou ! Platbu lze provést hotovostně nebo na účet pobočného spolku.
Variabilní symbol je Vaše číslo na členské legitimaci tj. 46-11-a poslední 4-číslí čl. legitimace.

Srpen a Listopad je kancelář uzavřena z důvodu dovolených nebo přípravy na kontrolu hospodaření na MRS. Výdej povolenky mimo termín, je možný jen telefonické dohodě na tel. 777 840 544
a) Připomínáme našim členům, přečtěte si informaci o cenách členství a povolenek. Co se týká brigádnické povinnosti tak sjezd MRS v říjnu 2011 stanovil pro organizace MRS od roku 2013 spodní hranici finančního plnění na 500,-Kč., horní finanční hranice a počet odpracovaných hodin je na uvážení pobočného spolku.
b) Pokud máte již členskou legitimaci plnou členských známek, nebo ji máte nějak poškozenou, tak si k výdeji doneste novou fotografii. Totéž platí i pro ty naše členy, kteří mají vylepenou fotografii, na které se liší od dnešní podoby!!!
c) Ostatní kontakty na MRS z.s. Pobočný spolek BRNO 5: Plotní 540/26,60200,Brno Předseda MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner st., tel. +420 777 840 544 Jednatel MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner ml., tel. +420 608 832 060
d) ZÁVĚREM VŠECH INFORMACÍ PŘEJEME VŠEM NAŠIM ČLENŮM HEZKÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A NOVÉHO ROKU A PŘEJEME DO ROKU 2017 TAKÉ MNOHO RYBÁŘSKÝCH ÚSPĚCHŮ.