MS Židlochovice    MS Opatovice   MS Syrovice  MS Brno-rybochov

 
 
 

Vítejte

na stránkách

 
 
 

Dobrý den, vítáme Vás na internetové stránce MRS , z.s. pobočného spolku Brno 5.Tato stránka má sloužit především jako informační, a to nejen členům naší organizace, ale všem zájemcům o rybářství. Proto si Vás dovoluji požádat, pokud vám na naší stránce nějaké informace chybí, sdělte nám to na email. Za vaše připomínky vám děkujeme.

Navštivte též naše stránky na FaceBooku, kde nalezte též novinky a důležité informace, ale také fotografie.

Přejeme hezký den!

 

DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR 2019 (15 dní)
Moravský rybářský svaz, zapsaný spolek, Pobočný spolek Brno 5, pořádá ve dnech 29. 6. - 13. 7. 2019 letní pobytový tábor pro děti ve věku 8 – 15 let, se zaměřením na posílení rybářských dovedností a sportovní rybolov.Tábor bude jako každoročně probíhat v samostatném rekreačním areálu situovaném v zátoce údolní nádrže Dalešice (rybářský revír Jihlava 7 – 8). Vzdálenost od Brna cca 60 km. Ubytování pro všechny účastníky, je zajištěno ve dvoulůžkových stanech s podsadou. Hygienické zázemí je velmi dobré, k dispozici je umývárna s teplou vodou a se sprchami. Stravování po celou dobu pobytu je zajištěno v jídelně formou plné penze se svačinami a je součástí ceny za pobyt, která činí 5100 Kč.V ceně pobytu je práce zkušených rybářských vedoucích a zdravotníka, doprava tam i zpět a hodnotné ceny v táborových soutěžích.Mimo rybaření je připraveno i sportovní vyžití, poznávání okolí formou výletů, a her. Areál je zcela izolován od civilizace a má vlastní příjezdovou cestu. Nejbližší vesnice cca 2 km. Kaňon řeky Jihlavy přechází v tomto místě v malou louku sevřenou mezi skalami, s pozvolným přístupem k vodě. Dominantou zátoky je malý skalnatý ostrůvek, vzdálený od stanů cca 150 metrů.Podrobné informace poskytneme zájemcům na níže uvedených telefonních číslech, webové adrese nebo osobně v kanceláři Pobočného spolku BRNO 5 na Plotní ulici č. 26, každé úterý od 15 do 18 hodin. K dispozici je i fotografická dokumentace z táborů v letech 2002 – 2018.Podmínkou účasti je úhrada níže uvedených plateb, (lze využít i příspěvků zaměstnavatele rodičů), dobrý zdravotní stav dítěte a držení platného rybářského lístku a povolenky k lovu ryb pro vody mimopstruhové (MRS) na rok 2019.Další informace včetně soupisu potřebného vybavení budou všem rodičům předány na schůzce organizátorů tábora s rodiči dne 6. června_2019 v 17 hodin v kanceláři MRS, z.s. PS Brno 5, plotní 26, 602 00 Brno.Účast zákonného zástupce dítěte na této schůzce je velmi důležitá - nezapomeňte !
Kontakty:
MO Brno 5: tel. 777 840 544; www.mrsbrno5.cz; e-mail: info@mrsbrno5.cz,
Hlavní vedoucí: Tomáš Opravil 728 729 071, opravil@fch.vutbr.cz
Vážení rodiče,
v případě, že Vás naše nabídka oslovila a Vaše dítě splňuje výše uvedené podmínky, vyplňte prosím:
Závaznou přihlášku k pobytu, kterou předejte e-mailem, nebo poštou na adresy:
opravil@fch.vutbr.cz nebo Tomáš Opravil, FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno.
Po obdržení přihlášky vám budou zaslány potřebné údaje pro provedení platby a unikátní variabilní symbol, pod kterým platbu uskutečníte.Kapacita tábora je max. 40 účastníků, po naplnění budeme přijímat pouze náhradníky, proto s přihláškou zbytečně nečekejte.
Účastnický poplatek pro rok 2019 činí 5.100,-Kč (340kč/den)

   ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K POBYTU NA LETNÍM RYBÁŘSKÉM TÁBOŘE   

ORGANIZAČNÍ ÚDAJE PRO RODIČE

CO S SEBOU,NA SEBE A PRO SEBE

LIST ÚČASTNÍKA-BEZINFEKČNOST

 

 

Nadace ČEZ pomáhá rybářům s táborem pro děti.

 

V roce 2018 se pobočný spolek Moravského rybářského svazu Brno 5 stal úspěšným žadatelem o dotaci z programu Nadace ČEZ. Poskytnutá dotace byla ve výši 237 000 Kč a byla celá beze zbytku použita pro dětský rybářský tábor, který PS Brno 5 provozuje více než 20 let. Z dotačních prostředků bylo pořízeno 13 nových stanů s podsadou včetně kompletního vybavení a plachet. Dále byla z prostředků poskytnutých nadací ČEZ dovybavena táborová kuchyně a jídelna. Mezi další vybavení pořízené z dotace, patřily například záchranné vesty či vzduchovky a kovové terče. Rybáři i děti účastnící se rybářských táborů nadaci ČEZ děkují za poskytnuté prostředky, které posloužily k nákupu mobiliáře, jež bude po mnoho dalších let využíván při pořádání rybářských táborů.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Brno 5 přidal(a) 87 nových fotek do alba Tábor Dalešice 2018 - 5.díl - Rybolov, oslavy a táborový život.

 

Touto cestou chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří nás v této době podporují a pomáhají nám vytvořit pro děti krásné chvíle u vody.

 Více zde: https://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/news/sponzori1/

Touto cestou chceme poděkovat všem našim sponzorům, kteří nás v této době podporují a pomáhají nám vytvořit pro děti krásné chvíle u vody.Více zde: https://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/news/sponzori1/https://cezava1a.rajce.idnes.cz/

 

Svazový výbor MRS schválil změnu denních dob lovu na mimopstruhových revírech dle vyhlášky 25/2018 Sb. Počínaje 1. dubnem 2018 jsou nově platné doby lovu: v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin, v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

 

Zrušení revíru

Důležité upozornění:

Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky ze dne 25.10.2016 pod č.j.: 60130/2016-MZE-12151, bylo na návrh rozkladové komise potvrzeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 20.4.2016 č.j.: 22783/2016-MZE-16231 o

zrušení rybářského revíru 

č. 461 040 Chvojnice 3

počínaje dnem doručení rozhodnutí t.j. 27.10.2016 neplatí na nádrži Chvojnice v k.ú. Hluboké, Újezd u Rosic a Lhotice (10,0 ha) povolenka Moravského rybářského svazu a na nádrži platí zákaz rybolovu.

 

 

Novela vyhlášky

Ministerstvo zemědělství vydalo dne 11.4.2016 vyhlášku č. 123/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).

Novela vyhlášky s účinností od 16.6.2016 mimo jiné nově zavádí:

 • Nejmenší stanovená délka kapr obecný (K) 40 cm
   
 • Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových: 
 • v popisu chybně uvedena míra kapra 40 - 70 cm max.- platí míra kapra 45 - 70 cm max !!!
   
  popis doplněn: 
  Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.
  Míra kapra 45 cm, štiky 60cm.
 • hájení okouna říčního od 1. ledna do 15. června
 • všeobecnou dobu hájení všech ryb na pstruhových revírech od 1. ledna do 15. dubna  a od 1. prosince do 31. prosince
 • ruší ustanovení o upřesnění denních dob lovu ve středoevropském a letním čase

S účinností od 1.1.2017 nově zavádí:

 • prodej krátkodobých rybářských lístků (30ti denní), k jehož výdeji nebude nutné dokladovat získané kvalifikační předpoklady. (30ti denní lístek nezakládá právo držitele k následnému získání dlouhodobého rybářského lístku bez doložení kvalifikačních předpokladů. Samotný rybářský lístek neopravňuje držitele k lovu ryb bez platné povolenky k lovu vydané uživatelem rybářského revíru.Je povinen  zakoupit si povolenku pro vody Mimopstruhové nebo Pstruhové, nečlenskou v daném denním rozsahu po dnech nebo týdnech !!!

 

 

Vyhlášky obcí upravující režim na revírech Křetínka 1 a Dyje 5 


Důležité upozornění pro členy. 
Na revírech 461 068 Křetínka 1 a 461 024 Dyje 5 ÚN Nové Mlýny vydaly příslušné obce obecně závaznou vyhlášku, upravující režim v blízkosti revírů.

 

 

 


 

                    Revíry MRS , z.s. pobočného spolku Brno 5

 

Cézava 1

ev. číslo revíru: 461 011
délka toku: 15,0 km
výměra: 10,0 ha
organizace pověřená hospodařením: MRS , z.s. pobočný spolek Brno 5
popis: Přítok Svratky. Od ústí do Svratky v Židlochovicích až k jezu mlýna v Rychmanově se všemi přítoky mimo Líšeňskou Říčku.

Cézava 1A

ev. číslo revíru: 461 012
výměra: 2,0 ha
organizace pověřená hospodařením: MRS , z.s. pobočný spolek Brno 5
popis: Rybářský revír tvoří nádrž:
1. Návesní v k.ú. Opatovice 2,0 ha
Na nádrži 1 Návesní (2,0 ha) v části nazývané ,, Pod Koláčkovým“ je zákaz lovu od 1.5.do 30.6. z důvodů tření ryb ve vyznačeném úseku (TRDLIŠTĚ). Míra kapra 45 - 70 cm max., štiky 60 cm, lína 30 cm.

Svratka 2

ev. číslo revíru: 461 137
délka toku: 13,0 km
výměra: 30,0 ha
organizace pověřená hospodařením: MRS , z.s. pobočný spolek Brno 5
popis: Přítok Dyje. Od silničního mostu v Uherčicích až k ústí Cézavy se všemi přítoky mimo Cézavu.
Míra štiky 60 cm.

Svratka 2B                                                                           

ev. číslo revíru: 461 213
výměra: 2,4 ha
organizace pověřená hospodařením: MRS , z.s. pobočný spolek Brno 5
popis: Rybářský revír tvoří nádrže:
1. U Mlýna v k.ú. Syrovice 2,4 ha
Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm a lína 30 cm.

Dyje 4C/1

ev. číslo revíru: 461 199
výměra: 2,0 ha
organizace pověřená hospodařením: MRS , z.s. pobočný spolek Brno 5
popis: Rybářský revír tvoří nádrž:

1. Rohlík v k.ú. Nové Mlýny 2,0 ha
Míra kapra 45 cm, lína 30 cm, štiky 60 cm.

 

Moravský rybářský svaz

MRK.cz

Facebook

 

 

 

 

 

Webové stránky mají i svojí mobilní verzi.

 

Web automaticky optimalizuje zobrazení v mobilech, smartphonech i tabletech.

 

 

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

Správce stránek :Čech Pavel- E-mail: webcech@seznam.cz