Více zde: https://mrs-mo-brno-55.webnode.cz/

MRS , z.s. pobočný spolek Brno 5. Plotní 26, 602 00, Brno

č.účtu: 267824279/0300

 

 

INFORMACE PRO ROK 2019.

Zápisné : 1000,-Kč.

Hradí každý nový člen a všichni kdo nestihl uhradit členství do konce února viz stanovy MRS z.s.mimo mládež do 15 let.Členství i ostatní platby lze uhradit hotově na PS, na účet PS, složenkou na účet PS. Úhradu nelze platit na PS, platební kartou.

Poštovné : 100,-Kč

Hradíte pokud si necháte kompletní doklady zaslat doporučeně na svou platnou adresu,informační leták pro vyplnění si můžete vytisknout jako žádanku.Naleznete v MENU ke stažení.K vyřízení poštou zasílejte jen, členskou legitimaci a platný rybářský lístek nebo jeho čitelnou obou stranou kopii ,pro informaci zašlete údaje o platbě na náš účet. Zároveň nám můžete vrátit povolenku včetně sumáře za rok 2018 zašlete do 15.ledna 2019.

Bližší podmínky: Platí jen nový člen a kdo je má znehodnocené!

Jsou platné i na rok 2019/10,-Kč ,letos je dodatek BP

 

Ostatní informace:

Členská kategorie 16 až 18 let platí členství jako dospělý člen,povolenky mají poloviční.

Pozornost věnujte také poplatkům !!!

Pokud si letos neberete žádnou povolenku, tak platíte jen členství a manipulační poplatek.

Pokud si berete zároveň i povolenku MP nebo P, tak hradíte ještě brigádu.

Když máte doklad o splnění nebo osvobození od brigádnické povinnosti, musíte tenhle doklad doložit vždy u výdeje povolenky. Na částečně invalidní důchodce se úleva od brigádnické činnosti nevztahuje.

Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni : Ženy, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, dále plně invalidní důchodci, kteří doloží doklad od sociální správy pro daný rok. Starobní důchodci od ročníku 1956 již také brig. nehradí. Mládež do 16 let neplní tuto povinnost žádnou formou.

Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni : Ženy, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, dále plně invalidní důchodci, kteří doloží doklad od sociální správy pro daný rok. Starobní důchodci od ročníku 1955 již také brig. nehradí. Mládež do 16 let neplní tuto povinnost žádnou formou.

Členství musíte zaplatit do konce ÚNORA. Vše ostatní si můžete vyřídit během roku v úředních hodinách. Při platbě na poště, poštovní poukázkou, vkladovou poukázkou nebo kartou na účet našeho pobočného spolku si doklad o vkladu vezměte k výdeji povolenky. Taktéž při platbě přes internetové bankovnictví si napište nebo pamatujte termín platby.

Platbu provádějte s variabilním symbolem kterým je číslo vaší členské legitimace.