MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ z.s.,p.s. BRNO 5, MS SYROVICE
TENHLE INFORMAČNÍ LETÁK SLOUŽÍ PRO ČLENY MS SYROVICE JAKO INFORMACE O CENÁCH ČLENSTVÍ , POVOLENEK A POPLATKŮ PRO ROK 2019.
 
Číslo účtu MRS z.s.,p.s.BRNO 5 : 267 824 279 / 0300 POŠTOVNÍ SPOŘITELNA
Variabilní symbol je Vaše členské číslo tj. 46-11-a poslední 4-číslí na čl. legitimaci

Naše adresa : Moravský rybářský svaz z.s., p.s.Brno 5, Plotní 540/26, 602 00 Brno  

Poplatky členů:                                od 16 let do XXX let                                                          8-15 let

Členský příspěvek:                                     450,- Kč                                                200,- Kč    platíte vždy dle kategorie

Manipulační poplatek:                              100,- Kč                                                 100,- Kč    platíte při členství

Nové stanovy:                                                10,- Kč                                                   10,- Kč    platné i pro rok 2019 

Nesplněná brigáda:                                   500,- Kč                                                   ----          viz. ostatní  informace

Zápisné:                                                     1000,- Kč                                                   ----          viz. ostatní  informace

Poštovné:                                                     100,- Kč /Hradíte pokud si necháte kompletní doklady zaslat

                                                                                          doporučeně na adresu/

Povolenka mimopstruhová:                     nad 18 let                       16-18 let + ZTP                    8-15 let

Roční:                                                             950,- Kč                            500,- Kč                         300,- Kč

Měsíční:                                                         650,- Kč                                 ----                                     ----

Týdenní:                                                        400,- Kč                                 ----                                     ----

Roční republiková:                                   3.250,- Kč                          3,250,-Kč                      3.250,-Kč

Bližší podmínky MP:                                     10,- Kč                               10,- Kč                            10,- Kč     

                                                                                                    !BP MP jsou platné na 2019 je dodatek!

Povolenka pstruhová:                              nad 18 let                         16-18 let + ZTP                   8-15 let

Roční:                                                            1000,- Kč                               500,- Kč                      300,- Kč

Měsíční:                                                          650,- Kč                                     ----                               ----

Týdenní:                                                         400,- Kč                                     ----                               ----

Roční republiková:                                   3.400,- Kč                             3.400,-Kč                     3.400,Kč

Bližší podmínky P:                                          10,- Kč                                  10,- Kč                         10,- Kč    

                                                                                                       !BP P jsou platné na 2019 je dodatek!

Ostatní informace:

Členská kategorie 16 až 18 let je sjezdem MRS se 7.října 2015,zrušena.Povolenky poloviční zůstávají!!!

Pokud budete chtít vše vyřídit poštou, tak vyplňte žádanku a ostatní níže jmenované a zašlete na MRS z.s.,p.s. BRNO 5, ul. Plotní 540/26, 60200, Brno /posíláte potvrzení o platbě na účet PS, členský průkaz platný RL nebo jeho kopii i povolenku včetně sumáře za 2018 můžete zaslat na výše uvedenou adresu.
Pozornost věnujte také poplatkům !!! Pokud si neberete letos povolenku, tak platíte pouze členství a
manipulační poplatek. Pokud si berete zároveň i povolenku MP nebo P, tak hradíte ještě brigádu/pokud ji máte hradit viz.níže./ Když máte doklad o splnění nebo osvobození od brigádnické povinnosti musíte vždy tenhle doklad doložit k výdeji povolenky.

Od pracovní povinnosti jsou osvobozeni :

Ženy, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P, dále plně invalidní důchodci kteří doloží doklad od sociální správy na daný rok , starobní důchodci od ročníku 1956 do XXX , včetně.
Dále jsou osvobozeny ženy a mládež do 16 roků. Na částečně invalidní důchodce se osvobození nevztahuje.
Pokud nezaplatíte členství v termínu do konce ÚNORA, tak dle stanov Vám zaniká členství v PS a musíte
zaplatit zápisné ve stanovené výši!!!!

PAMATUJTE SI NA TUHLE VAŠI ČLENSKOU POVINNOST

a pokud nemáte čas, tak někoho poproste ať Vám tenhle poplatek zaplatí při výdeji na MS, nebo poštou. Ostatní si můžete vyřídit během roku. Při platbě poštou/vkladová poukázka/nebo internetem/stačí doložit potvrzení o termínu platby a zbytek doplatíte hotově ve výdejních dnech na MS nebo ve výdejních dnech v Brně.viz odkazy nebo www.mrsbrno5.cz.Mládež a studenti kteří v daném roku dosáhnou 16 let platí členství jako dospělí a povolenku poloviční taktéž musí doložit potvrzení o studiu k výdeji povolenky ,včetně studentů do 26 let.

Co se týká brigádnické povinnost, sjezd MRS v říjnu 2011 stanovil pro organizace MRS od roku 2013 spodní hranici finančního plnění na 500,-Kč., horní finanční hranice a počet odpracovaných hodin je na uvážení pobočném spolku.