Další důležitá upozornění pro členy MS BRNO.

 

Bez platného rybářského lístku a  prokazatelně včas odevzdané povolenky k lovu, včetně sumáře úlovků za rok 2017, nebude možné vydat povolenky k lovu ryb na rok 2018. Povolenku k lovu ryb a řádně vyplněný sumář za rok 2017 /sumář je ke stažení na internetových stránkách mrsbrno5/ odevzdávejte v termínech výdejů do 15. Ledna.

Každý rok začátkem prázdnin ,pořádáme DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ TÁBOR. Informace o termínu tábora získáte na naší webové stránce www.mrsbrno5.cz nebo u Ing. Tomáše Opravila na tel. 728 729 071.

Splnění brigádnické povinnosti za rok 2018 má náš člen možnost splnit po celý rok na našich místních skupinách po dohodě s vedoucím brigád na MS.Čtěte také informace na našich webových stránkách.

 

Kontakt do Židlochovic/výdej povolenek/na MS - tel:721 782 965/ostatní info tel: 702 862 433

Kontakt do Opatovic/výdej povolenek/na MS - tel:608 832 060/ostatní info tel: 724 904 696

Kontakt do Syrovic/výdej povolenek/na MS - tel:734 729 739/ostatní info tel: 777 736 237

Kontakt do Brna/výdej povolenek/na MS - tel:777 8405 44/ostatní info tel: 608 832 060

 

Termíny výdejů povolenek v kanceláři MRS z.s., p.s.MO BRNO 5, Plotní 26, 602 00, Brno:

Leden a Únor          úterý a čtvrtek   od 10 do 18 hodin

Březen                    úterý a čtvrtek   od 13 do 18 hodin

Duben                     úterý                od 15 do 18 hodin

Květen až  Říjen     úterý                od 15 do 18 hodin /Každé druhé a čtvrté úterý v měsíci/

Prosinec 2017 výdeje na rok 2018 dne 12,19 od 15 do 18hod.

Pokud budete platit na poště složenkou tak plaťte vkladovou složenkou na účet  PS.ČÚ – 267824279/0300

Na PS nelze platit platební kartou ! Platbu lze provést hotovostně nebo na účet pobočného spolku.

Variabilní symbol je Vaše číslo na členské legitimaci tj. 46-11-a poslední 4-číslí čl. legitimace.

Srpen a Listopad je kancelář uzavřena z důvodu dovolených nebo přípravy na kontrolu hospodaření na MRS.Výdej povolenky mimo termín, je možný jen telefonické dohodě na tel. 777 840 544

  1. Připomínáme našim členům, přečtěte si informaci o cenách členství a povolenek. Co se týká brigádnické povinnosti tak sjezd MRS v říjnu 2011 stanovil pro organizace MRS od roku 2013 spodní hranici finančního plnění na 500,-Kč.,horní finanční hranice a počet odpracovaných hodin je na uvážení pobočného spolku.
  2. Pokud máte již členskou legitimaci plnou členských známek, nebo ji máte nějak poškozenou, tak si k výdeji doneste novou fotografii. Totéž platí i pro ty naše členy, kteří  mají vylepenou fotografii, na které se liší od dnešní podoby!!!
  3. Ostatní kontakty na MRS z.s. Pobočný spolek BRNO 5:Plotní 540/26,60200,Brno.Předseda MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5  - Zdeněk Vágner st., tel.+420 777 840 544 Jednatel MRS z.s.Pobočného spolku Brno 5 - Zdeněk Vágner ml., tel. +420 608 832 060
  4. Závěrem všech informací přejeme Všem našim členům hezké prožití  vánočních svátků a nového roku a přejeme do roku 2018 také mnoho rybářských úspěchů.