Brigáda na ozdravení řeky Svratky 13.8. 2015

05.03.2016 17:55

 

 

13.08.2015 13:07

Dne 13.8.2015 se konala brigáda na úklid řeky Svratky v Židlochovicích v součinnosti s povodím Moravy.Touto cestou děkujeme starostovi města Židlochovice ing.Jan Vitula který nás podpořil nejen technickou četou a všem zúčastněným členům MRS MO BRNO.Na pomoc přišli i hasiči města Židlochovice ozdravit řeku Svratku i těm patří velké poděkování.