Zápis o konání výroční členské schůze MS Brno MO Brno 5 MRS konané na VUT Brno dne 31. 1. 2015

24.02.2016 18:06

Zápis o konání výroční členské schůze MS Brno MO Brno 5 MRS konané na VUT Brno dne 31. 1. 2015