ZÁSADY

správného vyplnění  SUMÁŘE ÚLOVKŮ

 

          Termíny odevzdání :

         

          MIMOPSTRUHOVÝ – do 15. ledna následujícího roku

          PSTRUHOVÝ- do 15. prosince roku vydání povolenky

 

  1. Uvádějte pouze názvy revírů podle Rybářského řádu
  2. Revíry seřaďte podle abecedy
  3. Uvádějte všechny docházky – i ty, při kterých jste nedosáhli úlovku.
  4. Součet docházek v „Evidenci docházek a úlovků na … “ musí odpovídat součtu docházek v „SUMÁŘI ÚLOVKŮ“.
  5. Evidenci docházek a úlovků, společně se Sumářem, vracejte pouze tam, kde Vám byla vydána povolenka !!

UVĚDOMTE SI PROSÍM, že tisíce Vámi odevzdaných Sumářů zpracovávají další lidé

PIŠTE ČITELNĚ – VYPLŇUJTE ZODPOVĚDNĚ.