Důležité upozornění pro členy 

 
461 068 Křetínka 1  ÚN Letovice revír mimopstruhový
 
Vážení členi MRS, dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že na uvedeném revíru platí obecně závazná vyhláška města Letovice 1/2014 o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže Letovice (viz přiložené dokumenty). 
 
Upozorňujeme na skutečnost, že na všech odstavných parkovištích kolem nádrže jsou umístěny informativní tabule s popisem, kde, jak a jakým způsobem je možno provádět rybolov a jak je možné se chovat na místě samém ve spojitosti s rozděláváním ohňů, stavěním stanů atd. Dle uvedené vyhlášky je jakákoliv činnost ve spojitosti s tábořením, stanování, bivakováním zakázána. Za nepovolené se považují všechny dočasné přístřešky, ať již s podlážkou či bez podlážky vč. slunečníků s bočnicemi, dále stany, bivaky, natažené celty atd. Povolen při nepříznivých klimatických podmínkách je pouze deštník nebo slunečník bez bočnic. 
 
Přenocování v zaparkovaném automobilu na veřejných parkovištích kolem přehrady vyhláška neřeší a není tedy zakázáno.  Používání plynových, lihových vařičů a grilů na lovném místě není zakázáno. Všechny zdroje otevřeného ohně jsou zakázány pouze v období sucha, pokud je tento zákaz vyhlášen nařízením hejtmana Jihomoravského kraje z důvodu extrémních nebezpečí požárů.
 
Na celou vyhlášku dohlíží Městská policie Letovice a Policie ČR OO Letovice, která pravidelně provádí kontrolu dodržování vyhlášky obecné povahy. Na skutečnost Vás bude upozorňovat i rybářská stráž, ta na rozdíl od Policie Vás nemůže pokutovat.


 

 

 
461 024 Dyje 5  ÚN Nové Mlýny  revír mimopstruhový
 
Vážení členi MRS, dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že na uvedeném revíru platí obecně závazná vyhláška obce Strachotín 1/2014 a obecně závazná vyhláška obce Šakvice 2/2015 o zajištění ochrany životního prostředí v okolí vodní nádrže a pozemcích v k.ú. Šakvice Upozorňujeme na skutečnost, že na veřejném prostranství obcí podle přílohy 1 vyhlášky se zakazuje táboření, rozdělávání ohňů, vjezd motorovými a přípojnými vozidly a umisťování jakýchkoliv dočasných přístřešků, bivaků a jiných mobilních objektů typu maringotek, karavanů atd. 
 
 
Stanováním a tábořením se rozumí všechny formy bez ohledu na to, zda jde o stan nebo přístřešek s nebo bez podlahy, obytný přívěs nebo obytný automobil. Na tuto skutečnost bude dohlížet správce toku Povodí Moravy, s.p. Policie ČR OO Hustopeče a Obecní policie. Na skutečnost Vás bude upozorňovat i rybářská stráž, ta na rozdíl od Policie Vás nemůže pokutovat.