ZPRÁVA HOSPODÁŘE

 

Dobrý den dámy a pánové, dovolte mi abych Vás seznámil s výroční zprávou hospodaření na
našich revírech v roce 2015.
 

Celková hodnota vysazených ryb do našich revírů Cézava 1, Cézava 1A (Opatovický rybník), Dyje 4C/1 (Rohlík), Svratka 2, Svratka 2A (Hrušovanský rybník) a Svratka 2B (Syrovický rybník) byla cca 700 tis. Kč. V následujících tabulkách uvádím pro Vaši představu zarybňovací povinnost a skutečné vysazení jednotlivých druhů ryb podle revírů.

 

Revír Cézava 1

 

Zarybňovací povinnost

Vysazeno

 

ks

ks

kg

Kapr - tržní

280

333

600

Lín - násada

100

100

20

Jelec tloušť - roček

2 000

2 000

 

Bílá ryba

2 000

11 250

250

Finanční hodnota nasazených ryb – cca 47 tis. Kč

 

Revír Cézava 1A

 

Zarybňovací povinnost

Vysazeno

 

ks

ks

kg

Kapr - tržní

580

1 371

2 400

Kapr - násada

1 000

444

400

Lín - násada

500

500

100

Štika - rychlená

 

1 000

 

Štika - násada

200

 

 

Candát - roček

200

500

 

Candát - násada

 

150

30

Amur - násada

200

275

110

Cejn - násada

500

 

 

Finanční hodnota nasazených ryb – cca 189 tis. Kč

 

Revír Dyje 4C/1

 

Zarybňovací povinnost

Vysazeno

 

ks

ks

kg

Kapr - tržní

400

452

700

Lín - násada

200

250

50

Štika - rychlená

 

500

 

Štika - násada

200

 

 

Amur - násada

100

125

100

Candát - roček

200

200

 

Candát - násada

 

100

20

Finanční hodnota nasazených ryb – cca 59 tis. Kč

 

Revír Svratka 2

 

Zarybňovací povinnost

Vysazeno

 

ks

ks

kg

Kapr - tržní

500

600

800

Lín - násada

100

100

20

Štika - rychlená

 

1 000

 

Štika - násada

200

 

 

Candát - roček

1 000

1300

 

Candát - násada

 

225

45

Sumec - roček

400

400

 

Amur - násada

200

125

50

Bílá ryba

5 000

5 000

50

Mník - roček

500

500

 

Ostroretka - roček

3 000

 

 

Ostroretka - násada

 

9 900

 

Podoustev - roček

3 000

 

 

Podoustev - násada

 

3 300

 

Parma - roček

500

11 000

 

Parma - násada

 

5 000

 

Jelec jesen- roček

3 000

10 000

 

Jelec tloušť- roček

3 000

3 000

 

Finanční hodnota nasazených ryb – cca 274 tis. Kč (z toho 106 tis. Kč - naše finance na revír Svratka 2, 92 tis. Kč – finanční příspěvek z havarijního fondu MRS za úhyn a 76 tis. Kč – finanční příspěvek na predátory)

 

Revír Svratka 2A

 

Zarybňovací povinnost

Vysazeno

 

ks

ks

kg

Kapr - tržní

300

250

450

Lín - násada

100

 

 

Amur - násada

50

 

 

Amur - tržní

 

 

 

Finanční hodnota nasazených ryb – cca 28 tis. Kč

Z důvodu zrušení revíru Svratka 2A od 1.ledna 2016, nebyla v roce 2015 nasazena násada lína a amura.

 

Revír Svratka 2B

 

Zarybňovací povinnost

Vysazeno

 

ks

ks

kg

Kapr - tržní

700

820

1 350

Lín - násada

400

500

100

Štika - rychlená

 

500

 

Štika - násada

100

 

 

Amur - násada

150

156

125

Bílá ryba

600

 

 

Finanční hodnota nasazených ryb – cca 102 tis. Kč

 

Dominantním druhem je kapr, který se vysazuje převážně v tržní (lovné) velikosti, výjimku tvoří Opatovický rybník, kde část vysazovaných kaprů je násadových (hmotnost cca 1 kg). Vysazování kapra probíhá ve třech vlnách: (1) na jaře, obvykle spojeno s rybářskými závody, (2) v období prázdnin a (3) na podzim, kapr z podzimních výlovů. Říční druhy (parma, ostroretka, podoustev, jelec tloušť a jesen) se v posledních letech vysazují nejvíce jako dvouleté ryby (násada). Amur a lín  se také vysazují jako dvou až tříleté. Dravci (štika, candát, sumec) se vysazují jako štička rychlená a dále pak štika, candát a sumec jako roček nebo násada. Pouze u jednoleté štiky se nám nedaří plnit zarybnění, jednoleté štiky se kompenzují vysazováním rychlené štičky v jarním období, ale i ty už je problém získat v potřebných počtech.

 

Situace na revírech

Rok 2015 byl oproti předchozím rokům celkem klidný i přes extrémní sucho nebyly na našich revírech problémy s vodou a následně s úhynem ryb. Pouze na revíru Cézava 1A, (rybníku v Opatovicích) došlo k výraznému poklesu vodní hladiny, přítok z Dunávky v letních měsících zcela vyschnul, ale k úhynu naštěstí nedošlo.

V posledních třech letech pravidelně docházelo k úhynům na revíru Svratka 2, viník nebyl nikdy zjištěn, pravděpodobnou příčinou havarijního znečištění byl únik neznámé látky z odlehčovací komory kanalizační stoky při přívalovém dešti. I v loňském roce se nám z havarijního fondu moravského rybářského svazu podařilo za úhyn získat finanční příspěvek na zarybnění a to v částce 92 tis. Kč..

 

Změny na našich revírech:

Od 1. ledna 2016 byl zrušen revír Svratka 2A, na této vodě již nehospodaříme a neplatí zde svazová povolenka.

Jiné změny na našich revírech nejsou.

 

 

V případě dotazů, připomínek mě můžete kontaktovat na - 777 012 519, vetluk@post.cz

 

Přeji Vám hezké chvíle u vody

Lukáš Vetešník